پایان نامه

c (3622)

دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات عنوان : بررسی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی(مطالعه موردی دانشگاه قم) استاد راهنما : دکتر مهدی اسماعیلی نگارنده : سید عباس هاشمی زاده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3623)

دانشگاه قم دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک عنوان: تدوین شاخص‌ها و داشبورد ارزیابی و پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با شبکه‌عصبی و درخت‌تصمیمC5 استاد راهنما: دکترامیرافسر نگارنده: Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3624)

دانشگاه قم پايان‏نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوریِ اطلاعات،گرايشِ تجارتِ الکترونيک عنوان چارچوبی جديد برای تشخيصِ مرجعِ‏مشترک و اسمِ اشاره در متون پارسی استاد راهنما دکتر بهروز مينائی بيدگلی نگارش مريم نظری دوست اسفند ۱۳۹۱ «صورت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3608)

موضوع: خطا مفهوم شناسي الف – معنای لغوي خطا کتاب هاي لغت “خطا” را به “ضد صواب” گرفته وآن را به گونه مختلف معني كرده اند از جمله: خطا،اشتباه،خلاف، تقصير، معصيت،گناه باعمد،1عدول از جهت2، غلط، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3619)

کليه امتيازهاي اين پاياننامه به دانشگاه بوعلي سينا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب اين پاياننامه در مجلات، کنفرانسها و يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه بوعلي سينا و استاد راهنماي Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3609)

تقديم به: محضر والاي اشرف‌الانبياء و المرسلين حضرت محمد مصطفي(،بضعة الرسول فاطمة الزهرا( و اوصياء‌الرسول؛ ولي‌الله الاعظم؛علي‌بن‌ابيطالب و حسن‌بن علي المجتبي و حسين بن علي الشهيد و علي‌بن‌الحسين السجّاد و محمدبن‌علي الباقر و جعفر‌بن‌محمد الصّادق Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3620)

دانشگاه قم دانشکده فنی و مهندسی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک عنوان: ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی G2C استاد راهنما: دکتر جلال رضائی نــور نگارنده: محمدرضا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3610)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار به کوشش فائقه دهقانی پور Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3621)

دانشگاه قم دانشکده فنیومهندسی پایاننامه دوره کارشناسیارشد مهندسیفناوریاطلاعات (IT) عنوان: استفاده از دادهکاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص، تصمیم و تجویز، مطالعه موردی: بیمارستان تخصصی کودکان حضرت فاطمه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3611)

دانشگاه پيام نور دانشکده علوم انسانی مرکز قشم پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی گروه علوم تربیتی و روانشناسی عنوان پایان نامه : تاثیر سواد اطلاعاتی Read more…

By 92, ago