پایان نامه

c (3584)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات عرب پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی عنوان: بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3583)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه الهیات عنوان پایان نامه : بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین عباس زعفری استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3582)

دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن مجید موضوع: بررسی حوزه معنایی «حسنه» در قرآن استاد راهنما: دکتر مهدی مطیع استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3581)

دانشکده الهیات و معارف اسلامی پايان‌ نامه كارشناسي ارشد در رشته ي الهیات )فقه و مبانی حقوق اسلامی ) ‌ بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران نگارنده: کلثوم گل رخی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3580)

دانشگاه علوم ومعارف قران دانشکده قم موضوع: ارجاعات قران به عهدین راهنما: استادقیومی دانش پژوه: مرتضی رضوانی زاده شهریور1393 چکیده در تحقیق پیش رو در گام نخست به انواع روابط میان قرآن و کتاب مقدس Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3579)

دانشگاه اصفهان دانشکده: اهل البیت (ع) گروه: علوم حدیث پایان نامهی کارشناسی ارشد رشتهی علوم حدیث گروه اقتصاد اسلامی تحلیل الگوي پوشش ریسک و بیمه در نظام مالی اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء دانشمندان اسلامی) استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3578)

دانشكده الهیات و معارف اسلامی عنوان: مشکل جدایی در نظریههای انسجام صدق و توجیه از نظر پویمن، پولاک و هارمان پاياننامه كارشناسي ارشد استاد راهنما: دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی استاد مشاور: دکتر محمد لگنهاوسن Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3577)

دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد پروژه تحقيقاتی كارشناسي رشته علوم قرآنی موضوع: راهکارهای عملی تهذیب نفس در قرآن و نهج البلاغ استاد راهنما: دکتر مجتبی نوروزی نگارنده: نرجس قاسمی خرداد ماه 1394 تقدیم به امام Read more…

By 92, ago
پایان نامه

c (3576)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامهی کارشناسی ارشد در رشتهی زبان و ادبیات فارسی بررسی بازنویسیها و بازآفرینیهای کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389 به وسیلهی Read more…

By 92, ago